ทีมฟุตบอล 2017

ผู้จัดการทีม : นที  ตั้งเที่ยงธรรม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : สฤษดิ์  วุฒิช่วย
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : ธนา  ทรัพยะโตษก
ผู้ฝึกสอนประตู : ชาญ  อัศวจินดากุล

นักเตะ / Players


No.1
อัฐพงษ์ กิจคาม


No.2
คทาธร มะธิปิไข


No.4
วชิรวิทย์ สฤษดิสุข


No.5
ชัยณรงค์ ค่าเอ่น


No.7
ศิวนันท์ ไชยปัญญาสิทธิ์


No.8
อนุชา ไชยวงค์


No.10
ธนาวุฒิ บุตรวงษ์


No.13
กฤษณ์ ภิญโญ


No.14
อนุรักษ์ ยืนหาร


No.16
กิตติพงษ์ มูลพงค์


No.17
วรวุฒิ วันควร


No.20
นิพนธ์ พันธุ์พร้อม


No.21
REI ISHIKAWA


No.24
กรกฎ โชติวัฒนะมาศ


No.25
TOURE SOULEYMANE


No.27
สุชาติ สุขดี


No.28
ศราวุฒิ ใหม่วงค์


No.29
นิมิต ขอบเงิน


No.30
เรวัฒน์ หริชัยกุล


No.31
จักรพันธ์ ศรีวิชัย


No.32
ชาญณรงค์ เรือนสถาพร


No.33
วรพจน์ สบายจิตต์


No.34
กิตติพงศ์ บัวทอง

X

Pin It on Pinterest

X